Flera länder inom EU har tagit fram särskilda kontaktspårningsappar för att hindra smitta och nyligen skapade EU-kommissionen tillsammans med de länderna en tjänst för att knyta ihop dem och följa smittan över gränserna.

Det är ett exempel på hur digitala stöd används för att hejda coronavirusets spridning.

Och nu ger regeringen E-hälsoumyndigheten i uppdrag att kartlägga digitala stöd och tillämpningar som används i smittskyddsarbete i andra länder, främst inom EU.

Arbetet ska framför allt inrikta sig på frågor kring personuppgiftsbehandling, integritetetsskydd och informationssäkerhet och också på epidemiologiska grundantaganden och information om hur stora andelar av befolkningen som använder eller omfattas av de digitala stöden.

Fokus på personlig integritet

I uppdraget hänvisas till att Folkhälsomyndigheten tidigare pekat på att vissa aspekter behöver utredas vidare innan en app kan användas i Sverige – inte minst kring den personliga integriteten. Men det handlar också om att se över vilka förutsättningar det finns att hantera en sådan app och hur behovet ser ut.

Det finns också andra stöd förutom positioneringsappar som E-hälsomyndigheten ska titta på – som appar för egenrapportering eller mjukvara som samlar och visualiserar data kring smittläget som kan användas för analyser. Det kan också handla om appar för att underlätta kontakter eller för att ge stöd till diagnostik och behandling.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Datainspektionen samt andra myndigheter med ansvarsområden som kopplar till uppdraget. Det ska redovisas senast den 1 april.

Läs också:
Här är live-kartorna som låter dig följa coronavirusets spridning
It-industrin enig: WINTER IS COMING