– Förvaltningsrätten har kommit fram till att Huawei har rätt att överklaga PTS beslut. Beslutet om inhibition innebär att de villkor som avser bland annat användning av produkter från Huawei tills vidare inte gäller under förvaltningsrättens fortsatta prövning av målet. Förvaltningsrättens prövning omfattar inte frågan om PTS auktion ska genomföras, utan det är upp till PTS att avgöra. Förvaltningsrätten kommer även fortsättningsvis att handlägga målet skyndsamt, säger Johan Lundmark, chefsrådman, i ett pressmeddelande.

Det var den 20 oktober som PTS fattade ett beslut om villkor för auktionsförfarandet för 5g-frekvenserna. Beslutet innehöll bland annat villkor om att nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i de aktuella frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei och ZTE.

Huawei har överklagat PTS beslut och har begärt inhibition, det vill säga att beslutet upphävs i väntan på domstolsprövning. Förvaltningsrätten har nu, efter att inhibition meddelats i målet, att ta ställning till vad bolaget har anfört i sak. Innan domstolen kan avgöra målet slutligt kommer även PTS att få yttra sig.

Efter Förvaltningsrättens besked meddelade PTS på måndagskvällen att auktionen, som var tänkt att inledas på tisdagen, skjuts upp.

”PTS kommer att fortsätta analysera förvaltningsrättens beslut och ser över möjligheterna att inleda auktionen så snart som möjligt”, skriver myndigheten i ett uttalande.