Under de kommande åren ska Global Connect leverera datakommunikationstjänster till Sveriges Kommuner och Regioners medlemmar via SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal som tagits fram i samarbete med Inera.

Det innebär bland annat ansvar för leveransen av det Inera-ägda Sjunet, som är ett landsomfattande slutet sjukvårdsnät som används av Sveriges regioner, ett antal av kommunerna samt flera av de verksamheter som är knutna till dessa.

Mycket tuff kravställning

Global Connect konstaterar att eftersom Sjunet fyller en samhällsbärande funktion så har kravställningen på leveransen varit mycket tuff. Det gäller även prestanda- och tillgänglighetskraven eftersom kritisk information, som röntgenbilder och medicinska videokonferenser, måste kunna transporteras i realtid.

– Att arbeta fram ett sådant här ramavtal är en väldigt lång process och just detta är dessutom extra speciellt eftersom det är så nära sammankopplat med Sjunet. Den leverantör vi använder måste kunna garantera att det är tillgängligt och säkert, säger Tommy Olsson, kategoriansvarig för it-produkter och tjänster hos SKL Kommentus Inköpscentral.

– Därför måste vi ha en ramavtalsleverantör som har kapacitet och kunskap att hantera Sjunet. Det är grunden i hela ramavtalet. Global Connect visade genom sitt anbud att de uppfyllde alla kraven och erbjöd bästa förhållande mellan pris och kvalitet, fortsätter han.

Separata avtal för internettjänster

Utöver Sjunet har varje kommun, region och verksamhet även möjlighet att teckna separata wan- och internettjänster eller lägga över samtliga delar av datakommunikationen hos Global Connect. Sammanlagt rör det sig om drygt 1 000 avropsberättigade organisationer.

– Innehållsmässigt är ramavtalet nu mycket tydligare, vilket gör att regioner, kommuner och deras bolag framöver får en bättre överblick kring vad man kan förvänta sig av leveransen, säger Tommy Olsson.

– Att få förtroende för leveransen av samhällsbärande funktioner inom vården, med de mycket höga krav på stabilitet och säkerhet det innebär, är ett oerhört viktigt uppdrag och vi är stolta över att ta det ansvaret. Dessutom är det väldigt glädjande för samtliga parter att vi nu kan erbjuda ett enkelt och flexibelt upplägg för alla Sveriges kommuner och regioner, kommenterar Global Connects vd Regina Donato Dahlström det nya avtalet.

Läs också: Global Connect kan ge lite hjälp på traven