Enligt gammal tradition och god sed inom den amerikanska politiken ska alla myndigheter stoppa arbetet med så kallade kontroversiella ärenden under övergångsperioden från att en ny president utropats till valsegrare, tills den nya presidenten svärs in, givet att den nya presidenten tillhör motsatt parti.

Men även om det står tämligen klart att Joe Biden vunnit presidentvalet, vill Donald Trump inte erkänna sig besegrad, vilket skapar problem inte minst för myndighetschefer som den kontroversielle Ajit Pai, ordförande för Federal Communications Commission FCC som motsvaras av PTS i Sverige.

Skickat öppet brev

Ajit Pai har nu mottagit ett öppet brev från de bägge demokraterna och tillika ordförandena för sina respektive senatsutskott Frank Pallone (energi- och handelsdepartementet) och Mike Doyle (teknik- och kommunikationsutskottet). Allt är i laga ordning – Ajit Pai skickade ett motsvarande brev med uppmaningen att stoppa kontroversiella ärenden till dåvarande chefen för FCC Tom Wheeler. Detta påpekas också tydligt i brevet från Pallone och Doyle.

Med kontroversiella ärenden menas alla ärenden där det inte råder konsensus mellan de bägge partierna, eller inte är rent administrativa ärenden. På Ajit Pais bord ligger nu bland annat Trumps förslag till nedslag på bland andra Facebook och Twitter för att dessa påstås censurera presidenten och andra konservativa, skriver Ars Technica.

Formellt är det den så kallade Section 230, att plattformar inte behöver ta utgivaransvar för medlemmarnas innehåll, som Trump siktar in sig på. President Trump vill inte att plattformarna ska få ta bort politiskt kontroversiellt innehåll, alltså egentligen en hårdare tillämpning av Section 230, och inte tvärtom.

Nätneutraliteten har påverkats

Att Ajit Pai kommer att bytas ut är det få som tvivlar på. Under hans tid som ordförande för FCC har bland annat nätneutraliteten fått sig en törn, och internetoperatörer behöver inte redovisa eller leva upp till sina löften om bandbredd och andra tekniska egenskaper för accesserna.

Hur Ajit Pai och andra myndighetschefer ska agera under övergångsfasen står skrivet i stjärnorna så länge Trump inte erkänner sig besegrad. Om Pai följer traditionen och avbryter arbetet med kontroversiella ärenden kommer han de facto och i handling erkänna Joe Biden som ny president.

Läs också:
Trumps sajt mot rösträkningen läcker personuppgifter
Appen Parler skulle stå upp för yttrandefriheten – nu blockeras användare