”Jag har hittills inte sett en blockkedja som jag skulle lita på ens för att räkna karameller på en bondmarknad, och än mindre för ett presidentval”. Med de orden avfärdar Ron Rivest vid MIT-universitetet idén om att blockkedjeteknik skulle kunna bidra till säkrare valsystem.

Rivest är professor på institutionen för datavetenskap och artificiell intelligens vid MIT, men kanske mest känd som R:et i RSA. Många har fört fram blockkedjeteknikens egenskaper med omutbarhet och verifierbarhet, samt i vissa fall decentralisering, som positivt för att skapa säkrare valsystem, men det ger alltså professor Rivest inte mycket för, rapporterar ZDNet.

Kan tillföra nya problem

I en uppsats, som analyserar och sammanfattar tidigare forskning på området, kommer Rivest et al fram till en tydlig slutsats, nämligen att blockkedjetekniken inte löser de fundamentala problem, som redan elektroniska röstningssystem dras med. Tvärt om kan blockkedjor tillföra ännu fler problem.

Blockkedjor är öppna för ”allvarliga misslyckanden” som kan vara situationer där valresultatet kan ha ändrats, antingen av tekniska fel eller av angripare. Dessa förändringar kan förbli oupptäckta, men även om de upptäcks blir den enda lösningen att göra om valet.

”Att utsätta våra valsystem för sådana misslyckanden är en för hög risk att ta för bekvämligheten att vi ska kunna rösta från våra mobiler. Vad gott kommer ur att kunna rösta bekvämt med mobilen om man knappt eller inte alls kan vara säker på att rösten räknas” skriver forskarna i sin uppsats.

Forskarna ställer också upp ett antal kriterier som elektroniska och/eller internetbaserade röstningssystem måste uppfylla, och visar också varför analoga valsystem, helst på papper, är överlägsna ur säkerhetssynvinkel.

Läs också:
Trumps sajt mot rösträkningen läcker personuppgifter
MIT testar självkörande båt i Amsterdams kanaler