Det publika molnet, det vill säga där flera organisationer delar på utrymmet i datacenter som en tjänst, fortsätter växa kraftigt i världen. Under 2021 väntas investeringarna i den här typen av molntjänster gå upp med 18,4 procent till att omsätta 304,9 miljarder dollar, enligt analysföretaget Gartner.

Andelen av it-investeringarna som läggs på molntjänster ökar i efterdyningarna av covid-19. Under åren 2020–2024 väntas denna gå upp från 9,1 procent till 14,2 procent.

Pandemin har gjort molnets värde tydligare, säger Sid Nag, analytiker på Gartner:

– Möjligheten att använda skalbara molnmodeller efter behov för att uppnå kostnadseffektivitet och affärskontinuitet skapar drivkrafter för organisationer att snabbt accelerera sina digitala transformationsplaner.

– Den ökande användningen av publika molntjänster har gjort molnet till ”det nya normala” – nu mer än någonsin.

Det största segmentet inom det publika molnet är software as a service som omsätter 118 miljarder dollar under 2021. Men plattform som tjänst växer snabbast som en följd av allt distansarbete till 56 miljarder dollar.

Läs mer: Nu tar Handelsbanken nästa digitala kliv – ”molnet är avgörande”