Tietoevry har tecknat ett nytt avtal med Region Stockholm. Avtalet gäller initialt i fyra år, med möjlighet till förlängning upp till ytterligare fyra år. Det initiala ordervärdet ligger runt 56 miljoner kronor, men kan med optioner och förlängningar komma att uppgå till 104 miljoner kronor.

Uppdraget innefattar samordnad planering vid utskrivning, den vård‐ och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser och åtgärder från kommunal hälso-och sjukvård eller socialtjänst. Konsultbolaget ska förse regionen med sin produkt Lifecare Samordnad Planering, som är ett digitalt verktyg för samverkan inom sluten hälso- och sjukvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Ett viktigt verktyg

– Både Region Stockholm, kommunerna i länet och Tietoevry ser digitaliseringen som ett viktigt verktyg för att möjliggöra en mer tillgänglig och nära vård. Vi är oerhört stolta över att få bidra till digitaliseringen genom att leverera ett heltäckande it-stöd för regionens verksamheter och kommunerna som underlättar och effektiviserar arbetet med patientens samordnade vårdplan, säger Lars Johansson, kundansvarig för Region Stockholm på Tietoevry.

– Med hjälp av Lifecare Samordnad Planering kommer regionen få möjlighet att använda ett modernt verktyg anpassat efter dagens lagstiftning och verksamhetens krav. Detta kommer att innebära mindre administration och högre kvalitet, men även skapa utrymme för bättre samverkan mellan region och kommuner, säger Patric Nilson, affärsområdesansvarig för specialiserade sjukvårdsprodukter inom Tietoevry.

Läs också: De är vinnare i Folkhälsomyndighetens konsultupphandling