Den fysiska handeln pressas hårt under pandemin. Det svenska fintechbolaget Future of Retail har tagit fram en molnbaserad plattform som ska underlätta samarbetet mellan leverantörer och återförsäljare. Det handlar inte minst om hur handlare och leverantörer jobbar med sina fakturor.

Bolagets grundare Ola Levin har en vision om att ändra på det han anser vara ett föråldrat arbetssätt, där en leverantör skickar varor och ställer ut en faktura som ofta skall betalas inom 30 eller 60 dagar. Ett förfarande som han anser skapar en riskexponering för leverantören, och en stressfaktor för återförsäljaren som får kämpa med lagerhållning och likviditeten.

Osäkra tider

– Många butiker och kedjor inom detaljhandeln har stora möjligheter att kunna bli starkare och mer välmående bolag om man lyckas skruva ned de ekonomiska spänningarna som uppstår kring de stora inköpen av varulager. Samtidigt brottas många leverantörer med osäkerheten kring att skicka varor till sina återförsäljare, särskilt i dessa osäkra tider, säger Ola Levin.

Det är Wellstreet Ventures som investerar 8 miljoner kronor i Future of Retails fortsatta utveckling. Tanken med bolagets plattform är att leverantörer och återförsäljare ska komma närmare varandra och inte minst tydliggöra var risken för lagret ligger.

Det avtalspaket man upprättat är framtaget av advokatbyrån Setterwalls, och innebär att leverantören äger hela, eller delar av lagret, med målet att återförsäljaren ska få mindre bundet kapital och ett smidigare kassaflöde. Ola Levin konstaterar också att det underlättar för en butik att ha ett bredare sortiment.

En unik tjänst

– Vi har valt ut det allra bästa från konceptet konsignationslager men byggt en digital handelsplattform och ett betalsystem som tillsammans med ett framtaget avtalspaket skapar en unik tjänst på marknaden idag genom att jobba med vårt system skapar vi förbättrad likviditet, jämnare kassaflöde och ökad försäljning på alla nivåer eftersom vi möjliggör handel med ett bredare sortiment och kollektion på ett unikt, tryggt och säkert sätt för alla påkopplade parter, säger han.

Future of Retail är en del av acceleratorprogrammet Fintech Loft, som drivs av Wellstreet i partnerskap med molnjätten AWS.

– Future of Retail skapar framtidens handel och synkroniserar alla element i leverantörs- och detaljhandelskedjan för den bästa servicen till slutkunden. Det är faktiskt därför vi ser det som en lysande lösning. När slutkunden har bättre erfarenheter, så säljer leverantörer och återförsäljare mer, säger Armando Coppola, ansvarig för Fintech på Wellstreet.

Läs också: Svensk e-handel har fått coronamuskler – men hjälper det mot Amazon?