Det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande i dag.

Granskningarna kommer efter klagomål från intresseorganisationen Noyb (None of your business), och rör överföringar av personuppgifter till tredje land.

Bakgrunden är den så kallade Schrems II-domen från i somras. Denna innebar att den mekanism som använts för att enkelt kunna överföra personuppgifter från EU till USA, den så kallade Privacy Shields-certifieringen, ogiltigförklarades i EU-domstolen.

Enligt klagomålen från Noyb så har företagen fört över personuppgifter till USA efter domslutet vilket de då hävdar strider mot lagen.

Ett hundratal klagomål

Datainspektionen uppger att de svenska granskningarna sker inom ramen för den arbetsgrupp som inrättats av Europeiska dataskyddsstyrelsen för att hantera ett hundratal klagomål som Noyb lämnat in. Organisationen listar de företagen på sin hemsida.

De svenska företag som är med på den är Sinovum Media, Modern Women Media, Coop Sverige, Dagens Industri, Tele2 och Cdons finska domän cdon.fi.

– Genom att ta ett gemensamt grepp kring dessa klagomål i den arbetsgrupp som EDPB inrättat säkerställs enhetliga bedömningar, likabehandling och effektiv handläggning, säger juristen Olle Pettersson som är ansvarig för de svenska tillsynsärendena på Datainspektionen.

Europeiska Dataskyddsstyrelsen gick nyligen ut med rekommendationer om vilka skyddsåtgärder som kan användas vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES.

Här finns EU-domstolens pressmeddelande om Schrems II-domen. 

Läs mer:
EU:s molndom skakar om – nu måste alla se över sina dataavtal
Den juridiska dimman lättar – nu går det att skapa molnstrategier