Den stora nyheten i den senaste uppdateringen av Microsoft 365 är ”Productivity Score”, en ny funktion som samlar in data om hur de anställda använder program som Word, Excel, Powerpoint, Skype, Outlook och Teams.

Totalt rör det sig om 73 olika aspekter som kontrolleras, däribland hur ofta användaren deltar i gruppchattar och hur ofta kameran slås på. Sedan får chefen en färdig rapport med all statistik en gång i månaden.

Föga förvånande är många användare kritiska mot den nya funktionen, detta då övervakningsverktygen anses kränka den personliga integriteten.

– Att vara under konstant övervakning på arbetsplatsen är psykisk misshandel. Att behöva oroa sig för statistikens skull är det sista vi behöver i dessa tider, säger David Heinemeier Hansson som ligger bakom det alternativa kontorspaketet Basecamp i en kommentar som citeras av Gizmodo.

Enligt integritetsexperten Wolfie Christl är det rent av troligt att den nya funktionen är olaglig i stora delar av Europa, detta då EU har stränga regler för hur företag kan få tillgång till användarnas data.

Läs även: EU-domstolen sätter stopp för statlig övervakning av medborgarna