Affären innebär att Intrapoints grundare Anders Cederberg och Rickard Grape efter 17 år tar klivet över till en större koncern. I Amestos köp ingår även ett underkonsultavtal om att duon fortsätter som seniorkonsulter och mentorer för sina nya, och yngre kollegor.

– Vi måste öppna ögonen för ett nytt förhållningssätt till anställning och arbete, så att våra behov ändrar sig genom livet, säger Ulrika Bromander, vd på Amesto Solutions om förvärvet och konstaterar vidare:

– Om det är något som vi lärt oss de sista månaderna är det att vi måste tänka nytt och göra saker på ett annat sätt än tidigare. Vi som arbetsgivare måste vara mer öppna för otraditionella medarbetarbehov. I det här uppköpet fick vi inte bara med oss en solid och intressant kundbas utan också flera decenniers värdefull erfarenhet. Att erfarenheten inte kommer i traditionell form som fastanställningar om 100 procent ser jag snarare som en möjlighet än ett problem.

Länge haft ett nära samarbete

På koncernnivå har Amesto drygt 1 000 anställda. Det svenska bolaget Amesto Solutions har 45 anställda. Och Intrapoint och Amesto Solutions har länge haft ett nära samarbete, som nu fördjupas genom sammanslagningen.

– Den här lösningen fungerar utmärkt för oss. Vi kan koncentrera oss på att bidra i säljprocesser, lösningsdesign och implementering, de faser som vi gillar absolut bäst samtidigt som vi kan känna oss säkra i att våra kunder blir väl omhändertagna i förvaltning av ett professionellt och stort supportteam. Det ligger en enorm trygghet för oss i den vetskapen och det var först efter att ha lärt känna Amesto som tog vi beslutet att sälja. Vi pratar trots allt om något som ligger nära vårt hjärta, kunder som vi har arbetat tätt och nära i många år. Vi kunde inte bara sälja utan att säkert känna att de blir väl omhändertagna, säger Anders Cederberg, som är övertygad om att han och Rickard Grape har en hel del att bidra med.

– Vår långa chefserfarenhet ger oss möjlighet att se systemmässiga utmaningar från ett verksamhetsperspektiv. Det handlar inte om att erbjuda produkter och tjänster utan att se hela kundens värdekedja och organisation, med alla de olika roller och förväntningar som det för med sig. Med den erfarenheten kan vi erbjuda lösningar som skapar verkligt värde för kundens affär. Det är här framtiden ligger, säger Cederberg.

Läs också: Visma knoppar av PX-konsulter