Arbetsgivarorganisationen Almega har tillsammans med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia slutit ett nytt kollektivavtal som sätter lönen för cirka 50 000 tjänstemän inom it-branschen de kommande åren. Avtalet löper över 29 månader och ger löneökningar på sammanlagt 5,4 procent, men avtalet innehåller också utrymme för lokala förhandlingar.

– Våra avtal innehåller stora möjligheter att förhandla lokalt om förstärkta villkor och löner där utrymmet finns. Vi kommer att stödja våra medlemmar och deras företrädare på arbetsplatserna för att se till att avtalen följs och medlemmarnas intressen tas till vara, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

Skapar långsiktighet

– Det är mycket glädjande att vi nu kommit överens om kollektivavtal som sträcker sig över flera år. Det skapar långsiktighet, vilket är en viktig förutsättning för att våra medlemsföretag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i den snabba förändring som arbetsmarknaden befinner sig i, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen inom Almega.

I avtalet ingår också en avsättning till så kallad flexpension. Avsättningen är 0,3 procent från den 1 november i år och 0,4 procent den 1 april 2022.

Kollektivavtalet löper till den 31 mars 2023 och har alltså ett värde på 5,4 procent. It-avtalet inom IT & Telekomföretagen har också en så kallad räddningsplanka om de lokala förhandlingarna skulle stranda. En centralt förhandlad procentuell löneökning på 2,9 procent, kallad ”stupstocken”, fördelas då mellan medlemmarna om de lokala parterna inte kommer överens om löneutrymmet.

Stupstocken ligger på 2,9 procent den 1 november 2020 och 1,8 procent 1 april 2022. Innovationsföretagens avtal har lokal lönebildning utan centralt avtalat löneutrymme.

Tagit vårt ansvar

– Vi har nu tagit vårt ansvar och tecknat centrala avtal. Nu krävs att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar, säger Ulrika Lindstrand på Sveriges Ingenjörer.

Utöver överenskommelsen om löneutvecklingen innehåller avtalet även andra delar, till exempel en korrigering av vissa åldersbestämmelser, förtydligande i avtalen för dem som har förhandlat bort övertidsersättning mot högre lön och fler semesterdagar, och en överenskommelse att fortsätta diskutera arbetsmiljöfrågor, framför allt om reglerna för arbetstid och restid.

– Vi har i konstruktiva förhandlingar haft målsättningen att komma i mål i samförstånd. Vi har landat på ett avtal som ligger inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om vilket är glädjande, säger Johan Mann, förhandlingschef för IT & Telekomföretagen inom Almega.

Läs också:
Dags för lönesamtal? Här är förhandlingschefens bästa tips
Svenskar nobbar jobb som inte kan göras på distans