En riksomfattande undersökning om svenska folkets attityder till AI, utförd av Insight Intelligence på uppdrag av UC, Stockholms Stad och Myndigheten för Digital Förvaltning DIGG, visar att 60 procent av befolkningen kan tänka sig att operera in AI-teknik i sina kroppar, men också att kunskapen om AI inom breda befolkningslager är relativt låg.

Generellt sett, enligt undersökningen, är fler positiva till AI än de som är negativa. Men det beror mycket på vilken form av AI och i vilket syfte det gäller. Det är också fler som är positiva än negativa till användandet av AI inom vården. Nästan sex av tio är positiva till AI som kan påminna en om att ta sina mediciner, medan 19 procent är positiva till AI som utför kirurgiska ingrepp.

Förbättrad syn eller hörsel

Syftet med ett ingrepp är avgörande för attityden att få en AI inopererad i kroppen, om det gäller förbättrad rörelseförmåga, syn eller hörsel är så många som 60 procent positiva.

Enligt undersökningen kan man se ett slags närhetsprincip gällande attityderna till AI. Den positiva attityden minskar ju mer tekniken kan inkräkta på den personliga integriteten.

– Därför är resultatet att så många kan tänka sig att operera in AI i kroppen så anmärkningsvärt, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.

Få oroar sig över sitt jobb

Undersökningen visar också att karttjänster är den form av AI som flest har nytta av i sin vardag, att endast fem procent är oroliga för att AI-tekniken ska ta över deras jobb,och en majoritet är positiva till att polisen ska få använda sig av ansiktsigenkänning.

Undersökningen baseras på svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 74 år som under oktober 2020 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Resultaten av undersökningen finns sammanfattade i rapporten ”Svenska Folket och AI 2020”.

Läs också:
Hård kritik mot Facebooks användning av AI
Hundratals miljoner myndighetsbeslut tas automatiserat – men kontrollen brister