Det kan vara svårt för företag att förutse när behovet av kundsupport är som störst, något som Salesforce vill råda bot på med hjälp av Service Cloud Workforce Engagement som presenterades under onsdagen.

Det nya verktyget använder sig av något som kallas för Intelligent Dynamic Forecasting, vilket i korthet innebär att man låter en AI göra prognoser för volymen på kontakter via olika kanaler som telefon, chatt och sociala medier.

Med hjälp av prognoserna blir det förhoppningsvis enklare för företaget att sätta in extra personal vid tillfälliga toppar, rapporterar Zdnet.

Service Cloud Workforce Engagement kommer att lanseras under första halvåret 2021. Vad prislappen hamnar på har inte meddelats i skrivande stund.

Läs även: Ny metod ska lära en AI när den inte ska lita på sig själv