Vad borde ingå i en förvaltningsgemensam digital infrastruktur? Ja det är tanken att regeringen och SKR nu ska förhandla om.

Initiativet bygger på ett förslag från Välfärdskommissionen vars uppdrag är att föreslå åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden och som består av representanter för regeringen, SKR och de fackliga organisationerna Kommunal, TCO och Saco.

Gemensam avsiktsförklaring

Det har lett till en gemensam avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om att stat, kommuner och regioner gemensamt ska verka för att utveckla den digitala infrastrukturen.

Tanken är att medarbetare inom olika delar av den offentliga sektorn exempelvis ska kunna få tillgång till digitala tjänster hos en annan myndighet, samordning av elektroniska tjänstelegitimationer och gemensamma tekniska standarder enligt regeringen.

I förhandlingarna mellan SKR och regeringen hoppas man nå fram till en gemensam syn kring sådant som målet med en gemensam infrastruktur, hur den ska finansieras och hur fort det ska gå att få den på plats, skriver företrädare för Välfärdskommissionen i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Gemensamma standarder

– På samma sätt som man för 100 år sedan hanterade det orimliga med att ha olika spårvidd på järnvägsspåren i olika delar av landet, ska vi nu se till att vi har gemensamma standarder för digitaliseringen i välfärden, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman i en kommentar.

SKR:s ordförande Anders Knape lyfter fram att utvecklingen av välfärden är ett delat ansvar mellan staten, regionerna och kommunerna.

– Regeringen och SKR är nu överens om att arbeta gemensamt för att etablera en process mellan staten, kommuner och regioner för utveckling och införande av en långsiktigt hållbar digital infrastruktur som stödjer fortsatt hög kvalitet i skola, sjukvård, äldreomsorg och andra välfärdsverksamheter, säger han.

Läs också:
Snart färdigfaxat – Ygeman vill se bättre infoutbyte mellan myndigheter
Offentlig sektor kliver fram digitalt – men teknikarvet utmanar