Syftet med det här är att främja innovativa lösningar som gör det enklare att förstå och använda digitala betaltjänster i datorn eller mobilen, även för människor med funktionsnedsättning eller äldre människor, som kanske inte har samma vana att använda sig av teknik.

Risken är annars att stora grupper halkar efter, konstaterar Post- och Telestyrelsen i ett pressmeddelande.

Förslagen ska vara inriktade på att ta fram färdiga tjänster, produkter eller utbildningsinsatser, som kan vara nya eller en vidareutveckling av befintliga.

De projekt som tävlingen finansierar ska vara realistiska att nå ut med brett på marknaden och leda till att så många som möjligt kan använda lösningarna.

– Vi ser tydliga tecken på att många människor med funktionsnedsättningar och även äldre har stora problem med de digitala betaltjänsterna. Det är ett ökande problem som riskerar att påverka människors möjlighet till självständighet, säger Sverker Brundin, processledare på PTS.

Anmälan till tävlingen kan göras här.

Läs mer: Snart kan du swisha i hela Norden – ”Största betalprojektet i Europa”