Delar av Javastandarden J2EE för att göra avancerade system är för krångliga. Vanliga Javakomponenter duger bra, mer avancerade EJB-komponenter behövs inte.

Man ska inte behöva skriva kod för en massa händelser som inte är intressanta i ett system. Kort sagt, J2EE-utveckling med hjälp av EJB-komponenter är för krångligt.

Det är några av tankarna bakom ramverket Spring, ett öppet alternativ till vissa delar av den officiella J2EE-standarden.

– Vissa delar av den kommande EJB 3-standarden är delmängder av Spring, säger Rod Johnson på engelska Interface 21, skaparen av Spring.
Han var nyligen inbjuden att prata på ett seminarium som anordnades av konsultföretaget Callista Enterprise i Göteborg och passade då på att prata om Spring.
Ersätter EJB
Det främsta syftet med Spring är att ersätta delar av den kritiserade komponentstandarden EJB, Enterprise Javabeans.

EJB är en del av den mer omfattande standarden J2EE, Java 2 Enterprise Edition.

– Det finns en besvikelse över J2EE. Många är skeptiska mot komponentmodellen i J2EE, säger Rod Johnson.

Tillsammans med till exempel Hibernate för att koppla databaser till objekt utgör Spring ett alternativ till EJB-utveckling. Men varför försöker inte Rod Johnson och hans kollegor påverka JCP, Java Community Process, som är organisationen som fastställer Javastandarder och göra Spring till en del av J2EE?

– Det finns både fördelar och nackdelar med att delta i det standardiseringsarbetet. Vi skulle vara öppna för förslag från JCP.
Inte så intresserad
Det märks att Rod Johnson inte är så intresserad av att delta i det Sunledda standardiseringsarbetet för Java.

– Sun borde vara mer intresserat av hur Java mår än att arbeta med specifikationsprocessen.

Finns det en fara med att söka lösningar utanför de officiella standarderna? Kommer företag som satsar på Spring att stå med skägget i brevlådan när JCP presenterar konkurrerande lösningar? Det pågår trots allt ett arbete med att förenkla EJB-standarden.

Rod Johnson är inte orolig. Han pekar på faktumet att det dröjer länge innan EJB 3 kommer att anammas. Under tiden behövs det vettiga alternativ som Spring.

– Det kommer att dröja till 2006 innan EJB införs i IBMs applikationsserver Websphere. Många väntar med att börja använda de senaste versionerna av standarderna.
21 personer
Dessutom framhäver han att det viktiga är att tankarna bakom lösningar lever kvar.

– Spring och andra alternativ har gjort delar av EJB-standarden onödiga.

För närvarande arbetar 21 personer med att utveckla Spring. Det finns en kärngrupp på sex sju personer, varav Rod Johnson är en. Affärsmodellen är att erbjuda konsulttjänster, utbildning och support kring Spring.

– Vi använder samma affärsmodell som till exempel Jboss. Utvecklarna måste kunna försörja sig.

Bland kunderna till Rod Johnsons företag Interface 21 i London märks Fortune 500-företag, till exempel amerikanska finansföretag.
– Vi är nöjda med spridningen av Spring. Affärsmodellen som vi använder ökar i popularitet på marknaden.

Fakta

Rod Johnson har skrivit J2EE Development without EJB tillsammans med Jürgen Höller.
Läs mer om Spring på www.springframework.org