En rejäl nysatsning på kanalen görs nu av Konica Minolta. Bolaget flyttar ut en del av sin direktförsäljning av såväl maskiner som kontorsmjukvara till två utvalda partner, Gibon och Offitech.

– Om man tittar på vart vår bransch på väg så kan vi på ett sätt se att print är en bransch i kraftig förändring och det har vi sett i några år med minskad volym och krympande marginaler. Antingen konstaterar man att den sjunker sakta men säkert varje år eller så gör man något åt det, säger Konica Minoltas Sverigechef Paul Lacopie om bakgrunden till det nya initiativet.

Han säger att den nya kanalsatsningen i sig inte beror på pandemin. Däremot kan det vara en förklaring till att det sker just nu.

– Konica Minoltas nya resa mot att bli mer inriktat på it började redan 2011. Det här är en förändring som vi hade gjort oavsett corona. Det här arbetet påbörjades för några år sedan men har nog accelererat nu.

Behåller stora kunder

Den konkreta innebörden är att Konica Minolta slutar med direktförsäljning till små och medelstora företag, vilket i det här fallet handlar om bolag med upp till 100 anställda. De stora globala och nationella kunderna behåller man dock för sig själva. Likaså kunderna inom affärsområdena Production Printing och Major Account.

– Vi är inte lika vassa som våra lokala partner. Vi har inte samma lokala entreprenörskap. Partnern känner kunderna och är mer flexibla än vad vi som tillverkare är. Samtidigt har de aktuella återförsäljarna en stark vilja och ambition att bredda sitt erbjudande genom smart förpackade it-lösningar, säger Paul Lacopie om vad Offitech och Gibon kan tillföra som man inte klarar själv.

Och de kommer inte bara jobba mot små och medelstora företag. Även kommuner kommer Konica Minolta låta partnerbolagen ta hand om.

– Det är stora kunder, men det är inte vi som ska ta hand om dem. Det ansvaret överlåter vi till våra partner som finns lokalt, och så jobbar vi tillsammans med dem.

Framförallt fem orter

Det nya samarbetet gäller framför allt på fem orter, där Offitech ska ta hand om affärerna i och runt Malmö och Kalmar, medan Gibon får Falun, Stockholm och Göteborg.

Det innebär också att en stor del av Konica Minolta-personalen byter arbetsgivare. Den siffran man räknar med är att drygt 20 tar klivet över till Offitech och knappt 20 till Gibon.

Varför blev det just de två bolagen?

– Vi började titta på det här och på olika partner. Vi tittade på geografisk täckning och vilken relation de har med Konica Minolta och hur mycket man vill växa i sin it-affär.

Historiskt har ni jobbat nära Koneo, varför var inte de med?

– Det stämmer att vi sedan många år har ett framgångsrikt samarbete med Koneo. Det samarbetet ska vi fortsätta utveckla. Inför denna transformation satte vi upp ett antal kriterier för val av partner. Även om Koneo finns på många orter har de inte samma geografiska täckning som Gibon har. Man måste ha muskler att ta hand om verksamheten och det kräver en del. Offitech har inget kontor i Malmö och Kalmar idag, så det är en ganska stor satsning de måste göra och de har de finansiella musklerna som krävs för en fortsatt expansion

Går det att säga hur många affärer eller kunder det handlar om totalt?

– Det är svårt att svara exakt på. Men det är en betydande mängd affärer de tar över.

Totalt är det 42 personer som kommer att beröras. Paul Lacopie betonar dock att allt inte är klart med alla förhandlingar ännu, men att mottagandet har varit övervägande positivt.

– Personalen som berörs är till stor del positiva och tycker det är bra att vi tar det här steget. Istället för att fortsätta skära ner år från år. Vårt mål har varit att ingen ska behöva förlora jobbet, och det ser ut som vi klarar det då i princip all berörd personal börjar hos någon av berörda partner, vilket även innebär att kunden kommer att möta samma säljare och servicepersonal som idag, säger han.

Mia Åslander
Mia Åslander.

Och hos de båda partnerbolagen är det glada och välkomnande miner.

– Det känns fantastiskt roligt att få förtroendet att förvalta och utveckla dessa kunder vidare. Med verksamhet på 17 orter runt om i Sverige och med ett brett erbjudande, skräddarsytt för mindre och medelstora företag, kan vi stödja dem varje steg på vägen av digitaliseringsresan. Vi ser fram emot att välkomna alla dessa kunder, säger Gibons vd Mia Åslander.

– Ja, vi ser verkligen fram emot ett varmt ägarskap av kunden och deras digitalisering. Oavsett var de befinner sig, så kommer de att känna att vi finns nära. På det här viset kan vi fortsätta att utveckla erbjudandet för och tillsammans med våra kunder. Vi har sedan länge varit på väg åt en stark etablering i de tre största städerna. Jag brukar säga att vi är lokalt rikstäckande, säger Robert Bergqvist, vd på Offitech.

Läs också: Här tänker storbolagens it-chefer lägga sina pengar