Open Source-leverantören Red Hat har frågat 1400 it-chefer på storföretag världen över under perioden juli till september vad deras planer är för nästa år.

När det då gäller frågan var de helst gör sina investeringar är det tydligt att säkerhet och molnet ligger högt på listan.

De fem högst prioriterade it-finansieringarna är: Säkerhet, vilket 45 procent svarar. It- och molnhantering (39 procent), molninfrastruktur (34 procent), optimering av befintlig infrastruktur (29 procent) samt automatisering (26 procent).

Deltagarna har fått uppge tre prioriterade områden.

Vad vill då it-cheferna i undersökningen uppnå med detta? Det som flest svarar är förbättrad effektivitet (37 procent) följt av förbättrad säkerhet (32 procent) och minskade kostnader (30 procent).

När det gäller molnet är de flesta av deltagarna i undersökningen inriktade på en hybridmolnstrategi under de kommande tolv månaderna, vilket 27 procent uppgav. 17 procent uppgav att de har privata moln som strategi, medan bara 12 procent planerar att standardisera på ett enda publikt moln.

Hälften av de tillfrågade i undersökningen uppger också att de överväger att använda artificiell intelligens eller maskininlärning under det kommande året.

Företagen i undersökningen har en omsättning på minst en miljard kronor varje år.

Läs mer: Fortsatt tufft för it-branschen under pandemin – men Sverige ser ljusning