Under onsdagen publicerade Twitter, Mozilla, Automattic och Vimeo ett öppet brev med titeln Crossroads for the Open Internet som kritiserar ett EU-förslag som syftar till att få bukt med skadligt och olagligt innehåll på internet.

Enligt de fyra teknikföretagen utgör Rättsakten om digitala tjänster ett hot mot yttrandefriheten och på sikt kan det leda till slutet för ett öppet internet.

I stället för att förbjuda innehåll vill företagen att fokus ska ligga på att begränsa spridningen, något som kan ske med hjälp av moderatorer och algoritmer.

– Genom att begränsa valet till att enbart behålla eller ta bort innehåll går vi miste om lovande alternativ vad gäller spridningen och effekten av problematiskt innehåll, skriver de fyra företagen i det öppna brevet.

Även om EU-parlamentet godkänner lagförslaget kan det ta flera år innan det blir verklighet, detta då det även behöver godkännas av respektive medlemsland.

Läs även: EU:s dataskyddschef: Ny datapakt mellan EU och USA lär dröja