I början av förra hösten fick Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag av regeringen att förbereda så att ett nationellt center för cybersäkerhet skulle komma på plats under 2020.

Och man klarade målsnöret. I dag meddelade regeringen på en presskonferens med de fyra myndigheterna att beslutet att starta ett nationellt cybersäkerhetscenter fattats.

– Det här beslutet handlar om att kraftsamla den kompetens vi har, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Hotar vårt välstånd

Han konstaterade att de cyberhot som riktas mot Sverige hotar både vårt välstånd och suveränitet samtidigt som vårt välstånd i dag vilar på digitala grunder.

Regeringen skjuter nu till medel för att bygga upp centret – 50 miljoner kronor nästa år, 60 miljoner de två kommande åren – därefter en fördubbling till 120 miljoner 2024 och upp till 150 miljoner 2025.

– Det är en uthållig och permanent satsning, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Samhällsviktig, känslig och hemlig information ska vara skyddad mot intrång, sabotage och läckor. Det gäller både offentliga och privata aktörer.

Men även om beslutet fattades i dag så börjar arbetet inte från noll.

Har redan tjuvstartat

– Vi har redan tjuvstartat samtidigt som regeringen i dag formaliserar arbetet och vi får extra pengar. Men vi är igång redan här och nu och arbetar i gemensamma lokaler, säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

Högst prioritet för de fyra myndigheterna är nu att utse en chef, poola resurser och hitta fungerande skalbara lokaler för arbetet framåt.

Läs också:
MSB varnar för växande hot mot vården – ransomware ökar kraftigt
Sverige kraftsamlar cyberförsvaret mot attacker på elnätet