Ungefär hälften av cheferna i det svenska näringslivet upplever att det är svårt med distansarbete, och då inte minst det digitala ledarskapet. Det visar en riksomfattande undersökning, som gjorts på uppdrag av Office Management.

Undersökningen är genomförd med hjälp av PFM Research och frågorna har ställts nu under november via en webbenkät. Respondenterna är anställda och chefer på medelstora företag som under perioden april till november arbetat på distans i någon mån. Totalt är det 500 anställda och 500 chefer har deltagit.

Resultatet visar att det finns en polarisering mellan anställda och chefer kring distansarbete, och att det nya läget passar en del chefer bättre och en del sämre. 80 procent av de kontorsanställda uppger att distansarbetet har varit lyckat. Detta medan en majoritet av cheferna kämpat för att behålla kontrollen.

Har svarat anonymt

Bilden från de 500 cheferna, som har svarat anonymt i undersökningen, visar att beslutstiden till viss del blivit längre och att den uteblivna fysiska kontakten med kunder har försvårat affärerna. 26 procent av cheferna uppger att de behöver resultatrapportering och 25 procent efterlyser träning i digitalt ledarskap.

– Resultatet tyder på att vi inte tränat oss tillräckligt i att arbeta och leda på distans innan pandemin kom. Tekniken har funnits men vi har inte utnyttjat dess fulla kapacitet och nu kanske vi får en spark framåt att ta det på allvar, säger Lena Lid Falkman, ekonomie doktor vid Handelshögskolan Stockholm.

Det är som sagt tydligt att det skiljer sig åt mycket mellan olika typer av ledare. Majoriteten av de tillfrågade cheferna, 62 procent, uppger att de inte ser någon större skillnad på hur mycket man får gjort vid distansarbete. Mer än en femtedel, 22 procent, upplever att man har fått mindre gjort under distansarbetet, och samtidigt upplever 15 procent upplever att man har fått mer gjort.

Har inte kunnat hantera det

– Restriktionerna kring covid-19, som har krävt distansarbete, har mycket snabbt förflyttat det svenska näringslivet in i en konkret digitalisering. Men fler chefer än vi trodde har inte kunnat hantera detta, säger Peter Uddfors, vd för Office Management om resultatet och konstaterar:

– 22 procent av cheferna har angett att det under våren och hösten 2020 varit svårt att få allting gjort eftersom vissa delar av arbetet inte kan genomföras hemifrån. Det är ett tecken på att många chefer har papperen kvar i pärmen medan tekniken faktiskt finns för att till och med ha receptionisten på distans idag.

Läs också: Det nya normala: Ska anställda eller arbetsgivare betala för it i hemmet?