De flesta it-proffs behöver inget tjat för att vidareutbilda sig. Att ta till sig ny teknik är något som de flesta gör med glädje. Personer i ledande ställning inom it har gett oss förslag om hur man kan pröva på projekt på egen hand. eller gå med i pilotprojekt som ser lovande ut karriärmässigt.

Och det finns en röd tråd bland alla deras råd. Inrikta dig inte enbart på den teknik det gäller, utan ta fram en tydlig plan för hur den ska användas på ett sätt som tillför värde för organisationen. Detta genom att möta ett behov, effektivisera en process eller på annat sätt lösa ett påtagligt problem i verksamheten.

Här kan du läsa om några projekt som du kan driva på egen hand och som kommer att ge dig meriter i yrkeslivet.

Molntjänster hela vägen

Neal Riley, it-direktör på Adaptavist, föreslår att man bygger upp ett molnbaserat projekt från början till slut genom att använda kända verktyg som Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Google Cloud.

– Om du jobbar med processen i dess helhet skaffar du förståelse av flödet och mönstret när man bygger saker, och det ger dig en hel mängd tillämpbara fördelar, säger Neal Riley:

– En kollega till mig byggde en virtuell kundvagn för sin frus nätbutik. Han inriktade sig på att bygga mikrotjänster som automatiserade processer som tidigare har gjorts manuellt, som koppling till försäljningskanaler som Amazon. Detta bidrog till att hålla affärerna på fötter i en tid av stora förändringar. Resultatet blev moderniserad administration för hustruns företag, vilket gjorde att hon kunde få iväg fler saker snabbare.

Projektet gynnade Neal Rileys kollega, men också dennes medarbetare:

– Han kunde ta sina färska förbättrade färdigheter och erfarenheter och tillämpa dem på de e-handelssystem i stor skala som vi bygger upp. Han bidrog till att modernisera sitt teams sätt att hantera de interna sambanden i det som de bygger, säger Neal Riley:

– Därmed hamnade han i rollen som coach, inte bara bidragsgivare, och han bidrog med mycket kunskap i företaget.

Fokus på det grundläggande

Neal Riley säger att trendig teknik visserligen tenderar att bli mest uppmärksammad av it-proffs, men det finns uppenbara fördelar med att ta ett steg tillbaka och titta på helhetsbilden av de befintliga systemen. Tänk på hur verksamhetens olika delar fungerar ihop.

– Det är lätt att tappa den övergripande bilden av alla sammanhörande delar, säger Neal Riley:

– När man går framåt i karriären är det naturligt att man fokuserar på enstaka delar av värdekedjan och optimerar dem. Men att gå tillbaka till grunderna och betrakta hela strukturen i en verksamhet eller ett projekt kan vara enormt värdefullt. Om du är chef för en supportgrupp, ägna en dag åt att skriva serviceorder. Kan du skriva kod? Du skulle bli förvånad om du visste hur många ideella organisationer eller andra som skulle ha användning för dina kunskaper för att klara enkla projekt: en webbplats, en e-handelssajt, automatisering av manuella processer. När allt kommer omkring finns det inga nya problem, bara varianter på samma gamla utmaningar. Ibland kan man få ett nytt perspektiv av att gå tillbaka till grunderna.

SaaS som extraknäck

Dmytro Okunyev, grundare av chattprogrammet Chanty, föreslår att du hittar ett projekt för software-as-a-service (SaaS – mjukvara som tjänst) som tar itu med ett känt behov.

– Jag tror att litet SaaS-projekt vid sidan om alltid är en hjälp i karriären, säger Dmytro Okonyev:

– Jag känner flera grundare och vd:ar som har dragit igång egna extraknäck utan att ha höga förhoppningar om framgång. De satsade helt enkelt på något som de var entusiastiska för. Mitt eget företag började som ett sidoprojekt för några år sedan när jag behövde ett eget verktyg för att kommunicera med mitt team.

Dmytro Okonyev säger att om du inte är en erfaren programutvecklare kan en plattform av typ no-coding vara bästa lösningen:

– Jag tror att det har blivit enklare än någonsin tidigare att lansera ett SaaS-program, säger han, och utvecklingsteam i andra länder kan anlitas till mycket rimliga priser. Det har aldrig varit enklare att lansera mindre it-projekt som en SaaS-app än det är nu.

Fokus på data

Datavetenskap – maskininlärning, behandling av naturligt språk samt hantering av data och metadata – bör du ha i siktet. Det är attraktiva kunskaper som du kan skaffa dig på fritiden och på egen bekostnad, säger Todd Wilkes, teknisk direktör på Premier.

– Att kunna peka på ett meningsfullt arbete – och resultat som du har bidragit till – inom dessa områden kommer att vara en nyckel till framgång i yrkeslivet under kommande år, säger Todd Wilkes.

Han nämner ett exempel som han själv var med och bidrog till, ett system för att förutse och planera för kriser. Det kunde förutsäga belastningen dag för dag av covid-19-patienter i sjukhus.

– Det här är ett slags intelligens som sammanställer diverse datapunkter för att ge insikter nästan i realtid så att sjukvårdsföretag ska kunna förbereda sig för toppar i efterfrågan på sjukhussängar och materiel, säger han.

David Moise, vd för rekryteringsföretaget Decide Consulting, säger att även affärsanalytiker och chefer utan djupare it-kunskaper kan göra sig själva mer attraktiva genom att jobba med projekt baserade på data:

– Se till att komma med i projekt som gäller affärsanalys, AI eller maskininlärning, säger David Moise:

– För många företag är sådana projekt fortfarande i ”Hello world”-fasen. Personer som är lite högre upp i rang har en del fördelar. De vet var det finns data. Och de vet vilka data som har varit viktiga.

David Moise säger att han ofta ser hur företag har data utspridda på dussintals platser, och om du känner till var data är lagrade ligger du en bit före:

– Hälften av datamängden kan finnas i affärssystemet, Trettio procent kan finnas i affärssystemet som företagets förra ägare använde. Resten finns i databaser och kalkylark på persondatorer. Detta ser vi hela tiden. Hur ska man kunna göra korrekt affärsanalys eller maskininlärning med halva datamängden? Man gör det inte. Affärsanalys, artificiell intelligens och maskininlärning är några av de hetaste kompetensområdena just nu. Att grotta ner sig i Python eller R är inte rätt val för alla. Använd de färdigheter och den kompetens du har för att delta i de rätta projekten. Att veta vilka data som är viktiga och var de finns kan vara din entrébiljett.

Maskininlärning

It-medarbetare bör vässa sitt fokus om de vill vara säkra på att deras projekt har ett tydligt mål som främjar karriären, säger Sanjay Vyas, teknisk direktör på Planful.

– Projekttypen är mindre viktig än att du kan påvisa resultat och fördelar för företaget, säger Sanjay Vyas:

– Det kan vara så enkelt som att fråga en chef om det finns något du kan göra nu som får snabbt resultat.

Sanjay Vyas säger att koll på vilka projekt som ger resultat kan göra dig mer attraktiv och öppna nya möjligheter:

– Om du jobbar på ett projekt som gäller tillämpning av sofistikerad maskininlärning för att förstärka det mänskliga omdömet och eliminera triviala uppgifter, satsa på att mäta resultatet i termer av antalet insparade arbetstimmar eller kostnadsbesparingar, säger han:

– Du bör också se till att projektet har framtidspotential, alltså att tekniken kan tillämpas på andra problem.

Sanjay Vyas nämner molnsystem och maskininlärning, bland annat artificiella neuronnät, som områden där du inte kastar bort din tid.

– Det här är teknik som har varit med ett tag, men många företag har bara skrapat på ytan när det gäller den fulla potentialen, säger han:

– Om du kan bli personen som utvinner mer värde ur teknik som molnsystem och maskininlärning kan du definitivt visa ditt värde för organisationen.

Sanjay Vyas tror också på 5g, på grund av blandningen av högre bandbredd och minskad latens, som ett sätt att hjälpa företag och myndigheter.

– Vi kommer att få se en revolution inom kantsystem med 5g, säger han:

– Det kommer att driva fram innovation inom sakernas internet och det kommer att ge oss komplexa applikationer som vi inte kan föreställa oss i dag. Varje it-proffs som strävar efter att komma framåt i arbetslivet kommer att ha nytta av att lära sig mer om dessa tekniker och att ge sig in i projekt när det går.