Regeringen under finansmarknadsminister Per Bolund (mp) tillsätter en utredning som ska göra en ”bred kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera statens framtida roll”, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Anledningen till tillsättningen av utredningen anges vara de stora förändringar av hur människor i Sverige betalar, och att allt färre använder kontanter. Regeringen anser att den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen i grunden är positiv eftersom den skapar förutsättningar för ”nya innovativa lösningar som gör det möjligt med billigare, bättre och mer konsumentvänliga produkter och tjänster”.

Regeringen skriver också att ”det är samtidigt viktigt att utvecklingen inte sker på bekostnad av till exempel finansiell stabilitet, konsumentskydd, arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism eller statens arbete mot felaktiga utbetalningar”.

Ligger i framkant

– Sverige ligger i framkant när det gäller digitaliseringen av finanssektorn, inte minst av betalningsmarknaden. När det sker en snabb och omfattande förändring av ett så centralt område som betalningar är det viktigt att statens roll också utvecklas i samma takt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Som särskild utredare utses förre moderatledaren och ordföranden för Finansutskottet Anna Kinberg Batra, som får i uppdrag att kartlägga hur betalningsmarknaden ser ut och kan komma att se ut i framtiden, med utgångspunkt i utvecklingen i Sverige och i andra länder.

Utredningen ska också analysera behovet för Riksbanken att ge ut en digital valuta, e-kronan, och se över begreppet lagligt betalningsmedel i en värld där kontanter används i allt mindre utsträckning. Utredningen ska även kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på betalningsmarknaden och ta ställning till statens framtida roll.

Läs också:
Snart kan du swisha i hela Norden – ”Största betalprojektet i Europa”
Här är landet som blir först ut med en nationell kryptovaluta