SKI:s nya avtal träder i kraft redan nu, och har en samlad löptid om fyra år. SKI förbehåller sig dock rätten att säga upp avtalet efter 18 månader med en uppsägningstid om 6 månader, alternativt om takvolymen på 4 miljarder kronor uppnås.

Det totala värdet av ramavtalet uppskattas av SKI till 2,9 miljarder kronor, men man har satt ett högre tak för att ta höjd för att marknaden för programvaror och molntjänster för offentlig sektor kommer att växa.

De fyra leverantörer som tilldelats avtalet, och som därmed kan avropa från det är Advania, Atea, Dustin och Insight.

Hållbart sätt att konsumera it

– Att köpa it som tjänst blir allt vanligare och innebär många fördelar för offentlig sektor. Bland annat ökar flexibiliteten, det blir lättare att utvärdera kostnader och dessutom medför det ett mer hållbart sätt att konsumera it på som allt fler av våra kunder eftersträvar, är de ord som Robert Haglund, nationell chef för mjukvara på Atea, välkomnar det nya avtalet med.

– Vi fick som enda tilldelad part full pott i de kvalitativa delarna av utvärderingen. Det säger mycket om de processer och rutiner vi skapat, och den trygghet våra kunder därigenom får i vårt samarbete. Att vi tecknar ramavtalet i en tid då hållbarhet tar allt större plats i dialogen med upphandlande myndigheter ger oss goda förutsättningar att driva reell förändring tillsammans med kunderna, fortsätter han.

Läs också: 40 000 användare blev 700 000 – så skalade Stockholmsvården upp digitala besök