Var tredje svensk på internet är online mer flitigt nu än innan coronaviruset slog till. Det visar den årliga undersökningen Svenskarna och internet som genomförs av Internetstiftelsen.

Pandemin ger tydliga avtryck. Vårt hemarbetande har tiofaldigats och två tredjedelar av alla tjänstemän har arbetat hemifrån någon gång sedan coronakrisen var ett faktum. För hälften av alla dem som nu arbetat hemifrån var det första gången.

Och betyget är gott – åtta av tio anser att det fungerar bra och nio av tio vill fortsätta kunna göra det i framtiden. Något som talar för att de nya vanorna kommer att förändra hur vi arbetar framåt.

Lättare att fuska på prov

De yngre som tvingats till distansstudier är däremot inte lika nöjda. Bara knappt en fjärdedel av de som studerar vid högskolan föredrar distansundervisning och knappt tre av tio gymnasieelever tycker att de lär sig lika bra på distans. Två av tre gymnasister anser också att det är lättare att fuska på prov.

De plågas också av den ökande skärmtiden, 93 procent av de studerande är missnöjda med hur mycket tid de tillbringar framför en digital skärm på sin fritid.

Gymnasieelever är de som mest frekvent använder internet – men det är pensionärer som ökat sin tid online mest.

Gymnasieeleverna känner sig mindre sociala av skärmtid – en siffra som sjönk i takt med restriktionerna. Första kvartalet i år kände de sig mest sociala av alla när de tillbringade tid framför skärmen – 40 procent kände sig sociala. Det hade sjunkit till 28 procent det tredje kvartalet i år.

En tydlig effekt

Det omvända gäller för pensionärer där 37 procent nu uppger att de känner sig mer sociala av skärmtid. I gruppen över 76 år är siffran 42 procent. En tydlig effekt av att de är en riskgrupp som tvingats isolera sig mer än många andra.

Pensionärerna har också tagit tydliga digitala kliv. De använder sociala medier, e-handlar och har videosamtal med släktingar och vänner i högre utsträckning än tidigare.

Dessutom har sju av tio över 76 år använt sig av någon digital vårdtjänst.

Och antalet svenskar som är på internet har också ökat under året – en procent av dagens internetanvändare var inte där före pandemin.

Läs också:
Svensk e-handel har fått coronamuskler – men hjälper det mot Amazon?
40 000 användare blev 700 000 – så skalade Stockholmsvården upp digitala besök