I november pausade Post- och Telestyrelsen, PTS, auktionen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Orsaken var att Huawei överklagat beslutet att deras produkter inte får användas när operatörerna bygger näten och att Förvaltningsdomstolen beslutat att det villkoret inte fick gälla under den tid som överklagandet behandlades.

Beslut från Kammarrätten i dag

PTS överklagade beslutet och i dag beslutade Kammarrätten att upphäva Förvaltningsdomstolens beslut.

– Kammarrätten har kommit fram till att Huawei har rätt att överklaga PTS beslut i de delar villkoren rör produkter från Huawei. De intressen som ligger till grund för villkoren och betydelsen för utbyggnaden av 5G är så starka att de väger över Huaweis intressen. Därför finns det inte skäl att inhibera villkoren, säger kammarrättslagmannen Anita Linder, ordförande i målet i ett uttalande.

Beslutet innebär dock inget ställningstagande när det gäller överklagandet av tillståndsvillkoren som Förvaltningsrätten i Stockholm fortfarande ska ta ställning till.

Välkomnar beslutet

PTS skriver i ett uttalande att man välkomnar beslutet och att det innebär att auktionen nu kan genomföras i närtid. Men eftersom de deltagande aktörerna måste kontaktas kommer det inte att ske under december.

Kenneth Fredriksen, Huaweis Nordenchef, säger i en kommentar att det inte ligger i någons intresse att 5g-auktionen hålls medan det fortfarande pågår en rättslig prövning i domstolarna.

– Konkurrensen sätts helt ur spel om PTS väljer att gå vidare med auktionen utan fastställda villkor för vilken utrustning som kan användas, säger han.

Läs också:
5g-auktionen sätts på paus – PTS inväntar beslut i kammarrätten
Så slår 5g-förbudet mot Huaweis satsning i Sverige – ”skapar osäkerhet”