Beslutet om att åter dra igång 5g-auktionen kommer efter kammarrättens besked i veckan att förbudet mot att operatörerna använder Huaweis produkter i utbyggnaden av 5g kvarstår.

Alla aktörer som tänker delta är nu kontaktade av Post- och Telestyrelsen, PTS, och tisdagen den 19 januari nästa år inleds auktionen där frekvenserna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden ska tilldelas.

Samtidigt är Huaweis överklagan av tillståndsvillkoren fortfarande inte klar utan ska prövas i Förvaltningsrätten i Stockholm.

”Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är avgörande för 5G-utvecklingen i Sverige och påverkar samhällets digitalisering. Därför håller PTS auktionen trots att villkoren ska prövas rättsligt”, skriver PTS i ett pressmeddelande.

Läs också: PTS: 5g-auktion i närtid efter Kammarrättens beslut