Från och med juni kliver Atea in i rollen som leverantör av mjukvara och molntjänster och som strategisk rådgivare inom licensrelaterade frågor. Det nytecknade avtalet löper på fyra år och värdet uppskattas till 1,4 miljarder kronor.

Atea uppger att man fick full pott i utvärderingen av krav på leverans och genomförande, där kvalitativa värden ska ha vägt tungt. En annan viktig faktor i utvärderingen var antalet certifieringar som de olika leverantörerna har.

Avtalet gäller alla verksamheter i Göteborgs stad, som behöver programvara och programvara som tjänst med tillhörande konsulttjänster. Undantaget är verksamhetssystem som kräver stora utvecklingsinsatser och unika kundanpassningar.

Åsa Cederlund.
Åsa Cederlund.

– Vi är stolta över det förtroende som vi i och med det här avtalet har fått av Göteborgs stad. Vi ser fram emot att ytterligare få stötta stadens verksamheter i de utmaningar och möjligheter som kommer, säger Åsa Cederlund, chef för Region Väst på Atea.

Atea uppger att man inom ramen för avtalet ska bistå såväl beställare som licensansvariga med sakkunskap, och även ge information och rådgivning i såväl löpande som strategiska ärenden. Dessutom uppger bolaget att man kommer att förhandla med programvarutillverkarna, aktivt eller i bakgrunden.

– Ateas obundenhet, och väl etablerade samarbeten och partnerskap med de främsta tillverkarna i världen, innebär att Atea kan agera strategisk rådgivare och bidra i Göteborg stads utveckling av sina verksamheter, vilket vi ser fram emot, säger Åsa Cederlund.

Läs även: Staten klar med sitt miljardavtal för molntjänster – här är vinnarna