Under julen lyckades Storbritannien komma överens med EU om ett nytt handelsavtal efter Brexit, detta efter långa och intensiva förhandlingar mellan de båda parterna.

Nu har det visat sig att avtalet innehåller ett antal föråldrade referenser, till exempel finns det ett stycke på sidan 921 som nämner ”moderna mejlprogram som Outlook, Mozilla Mail och Netscape Communicator 4.x”. Det sistnämnda programmet har inte uppdaterats på 18 år, så det är knappast ett aktuellt exempel på modern mjukvara.

Dessutom rekommenderas 1024-bitars RSA-kryptering och SHA-1, en algoritm från 1973 som ingen bör använda i dagsläget.

Enligt BBC är den mest logiska förklaringen till de föråldrade referenserna att man helt enkelt kopierat stycken från gamla lagar och säkerhetsdokument, men hur som helst är det anmärkningsvärt att ingen reagerat innan avtalet skrevs under.