Kameror i det offentliga rummet har varit ett hett diskussionsämne på senare år. Förespråkarna pekar på uppenbara fördelar när det gäller brottsbekämpning. Kameror både förebygger och hjälper polisen att finna gärningspersoner. Enligt en ny undersökning som vi gjort anser åtta av tio att det borde sättas upp fler kameror på gator och torg.

Bryter vi ner resultaten visar det sig att det är stora skillnader mellan åldersgrupperna. Av 40-talisterna anser i princip alla, 98 procent, att det borde sättas upp fler kameror. Av 90- och 00-talisterna är motsvarande siffra bara sex av tio. Fortfarande en majoritet, men ändå en klar skillnad.

Det kan vara lätt att avfärda denna skillnad med att unga inte vill ha kameror eftersom de själva inte vill riskera att åka fast för brott. Den förklaringen missar att det bara är en liten minoritet av de unga som ägnar sig åt brottslig verksamhet. Visst är ungdomar ibland stökiga, men de allra flesta är skötsamma och vill nog gärna att fler brottslingar åker fast.

Förklaringen är snarare att dagens ungdomar har växt upp i en värld där de hela tiden konfronteras med kamerors för- och nackdelar. Alla går omkring med mobilkameror i fickan och det du gör kan när som helst bli filmat av andra. Tyvärr används detta inte bara i positiva sammanhang, utan filmandet används för mobbing, för att sprida pinsamheter och i värsta fall ren förnedring.

Dessa filmer hamnar sedan på ställen där de på ett ögonblick kan ses av hela världen och, som om det inte var nog, ligger de kvar där ute i evig tid. Riskerna och skadan för individen och dennes framtid kan vara enorm.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Det finns alltså en integritetsaspekt i kamerafrågan som många antagligen inte tänker på. Medvetenheten om detta finns hos dagens unga generation. Att bli filmad av en kamera utgör ett konkret hot mot din integritet.

Vi vet dessutom idag att den data som samlas in inte alltid hamnar där vi tror. Det finns ett värde i data och den används ofta i syften som vi inte alls önskar. Riskerna med ett sådant ”missbruk” av teknik och data är något som vi måste ta på stort allvar. Inte minst vi som jobbar i it-branschen märker att det i stora delar av befolkningen råder en naiv inställning i dessa frågor.

Vad det handlar om är att vi behöver hitta rätt balans mellan övervakning och integritet. Tekniken skapar nya möjligheter som vi självklart ska använda. Fast vi får inte heller bortse från de risker som tekniken för med sig. Vi skulle idag, om vi vill, kunna kameraövervaka allt och alla, men frågan är vad det gör med oss och vilka följder det får för vårt samhälle.

Finns då något sätt att lösa detta, så att vi kan bekämpa brott och ändå värna integriteten?

Med utvecklad AI-teknik kan kameror selektivt registrera endast det avvikande, det brottsliga. Allt det andra, det vardagliga flödet av människor passerar bara förbi. Kameran blir alltså ”smartare” och det är möjligt att införa regler som avgör vad som sparas eller skickas vidare för analys.

Det finns skäl att lyssna på de ungas oro och inte bara se kamerafrågan som för eller emot brottsbekämpning. Genom att använda tekniken på ett genomtänkt sätt kan vi komma åt brottsligheten och ändå värna om människors integritet.

Johan Jacobsson, vd Sylog