Millnet BI har främst specialiserat sig på programvarorna Qlik Sense, Qlikview och Planacy, som Exsitec redan arbetar en hel del med.

Det förvärvade bolaget har kontor i Stockholm med runt 45 anställda. Omsättningen för senaste räkenskapsåret var 82 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 16,5 miljoner. Av intäkterna så utgjordes 24 miljoner kronor av återkommande programvaruintäkter.

Köpeskillingen uppgår till maximalt 118,75 miljoner kronor, där 96 miljoner betalas kontant vid tillträdet. Sedan tillkommer 10 miljoner med fördröjd betalning och utöver det är 12,75 miljoner en villkorad tilläggsköpeskilling kopplat till försäljningsmål.

Har samma affärsmodell

– Förvärvet av Millnet BI stärker väsentligt Exsitecs marknadsposition inom business intelligence och corporate performance management, specifikt kring verktygen Qlikview, Qlik Sense och Planacy. Bolaget har dessutom samma affärsmodell som vi med en väsentlig andel återkommande intäkter från programvara vilket skapat en god och stabil lönsamhet. Tillsammans skall vi fortsätta att erbjuda nya och befintliga kunder möjligheten till datadrivet beslutsfattande och förstklassig budgetering och prognostisering, säger Exsitecs vd Johan Kallblad.

Mattias Nilsson, grundare och tidigare vd på Millnet BI, kommer nu att vara ansvarig för Exsitecs affärsområde som fokuserar på Business Intelligence och Corporate Performance Management.

– Millnet BI och Exsitec har länge varit goda branschkollegor och det blir väldigt spännande att den resa jag började på för mer än tio år sedan skall få fortsätta i ett större sammanhang. Genom Exsitecs tjänsteportfölj kan vi erbjuda våra kunder fler verktyg för att digitalisera sin verksamhet, säger han om affären.

Läs också: Belgiskt bolag köper svenska postutmanaren