I början av januari förra året trodde Gartner på ett gott it-år där investeringarna väntades öka med 3,4 procent. Sen kom coronapandemin och i stället sjönk it-investeringarna med 3,9 procent 2020 för att cio:erna enligt analysföretaget prioriterade de områden som man bedömde som kritiska till att börja med.

Men i år räknar Gartner med att it-investeringarna tar fart igen och spår en ökning med 6,2 procent jämfört med förra året. Totalt ska det handla om investeringar på 3 900 miljarder dollar.

För cio:erna gäller det att hålla balansen mellan att spara pengar och utöka it under 2021 enligt Gartneranalytikern John-David Lovelock.

– När ekonomin återgår till en viss nivå investerar företag i it på ett sätt som överensstämmer med deras förväntningar på tillväxt, inte på deras nuvarande intäktsnivåer. Digital verksamhet, där projekt på kort tid ger värde, kommer att få mer pengar och uppmärksammas på styrelsenivå under 2021, säger han.

Mjukvara för företag är det segment som spås växa mest, med 8,8 procent, och därmed landar på drygt 500 miljarder dollar. Det största området är fortsatt it-tjänster som väntas växa med 6 procent till 1 140 miljarder dollar.

Läs också: Fortsatt tufft för it-branschen under pandemin – men Sverige ser ljusning
Räkna med ökade it-investeringar efter corona – och planera redan nu