Vi blir allt mer digitala och särskilt fort gick den utvecklingen under pandemiåret 2020. Digitala tjänster har hjälpt oss under pandemin. Hemarbete och vardagssysslor har fungerat bättre än väntat. Tillvaron för de som behövt hålla sig isolerade har blivit uthärdligare. Detta har minskat smittspridningen och ökat it-mognaden. När nu återuppbyggnaden snart börjar kan vi ta nästa steg i att digitalisera den offentliga sektorn. Det kan ge oss ökad hållbarhet, stora besparingar och bättre beredskap för framtiden.

Molntjänster är ett exempel på detta. De leder till minskad miljöpåverkan genom att skapa goda förutsättningar för digitala möten och för distansarbete. De är extremt energieffektiva. Molntjänster kan dessutom ge besparingar i miljardklassen med bibehållen eller ökad kvalitet på servicen eftersom de normalt har en högre tillgänglighet och tillförlitlighet än vad en myndighets egna it-drift kan erbjuda. Allt detta behövs då behovet av effektiviseringar i offentlig sektor kommer att vara mycket stort. Redan före pandemin brottades många kommuner och regioner med underskott. I och med minskande skatteintäkter och diverse ”serviceskulder” som ackumulerats under pandemin kommer behovet av effektivisering att bli än större.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Trots fördelarna har takten i digitaliseringen varit onödigt låg under de senaste åren. En bromsande faktor har varit att det rättsliga läget har ifrågasatts av vissa offentliga inköpare, inte minst vad gäller molntjänster med leverantörer från USA. Vi menar att det hela tiden har varit möjligt för svenska myndigheter att inleda en process där mer data och fler tjänster migreras till molnet, även med amerikanska leverantörer. Därför är det positivt att ett statligt betänkande, ”Säker och kostnadseffektiv IT-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering” (SOU 2021:1), nu ger stöd för den synen.

Betänkandet visar på en väg framåt i den viktiga frågan om att låta offentlig verksamhet använda den bästa och mest kostnadseffektiva tekniken. Genom att föreslå en avvägd ändring i sekretesslagen, och genom att rekommendera att statlig, regional och kommunal verksamhet blir bättre på att i förhand klassificera olika delar av sin data beroende på hur känslig denna är, finns det förutsättningar att skräddarsy molnlösningar med ett friare val av leverantör.

En annan viktig fråga för offentlig sektor de kommande åren kommer att vara ”digital suveränitet”. Här behöver offentlig sektor samverka med it-företagen för att ta fram strategier och tekniska lösningar som inte bara möjliggör god säkerhet och kontroll, utan även tillåter offentlig sektor att snabbt flytta drift från en leverantör till en annan för att alltid kunna säkerställa tillgänglighet till viktiga tjänster.

För oss som arbetar för att våra kunders it-tjänster ska hålla högsta möjliga kvalitet är det uppenbart att de kommande åren ger stora möjligheter. Vi har alla lärt oss mycket under 2020. Det finns direkta besparingar att hämta hem, men även indirekta fördelar att vinna i form av en stärkt framtida krisberedskap och ett mer effektivt och hållbart resursutnyttjande. Det är några av skälen till vårt engagemang i digitaliseringen av offentlig sektor. För att komma vidare behöver vi alla bland annat få ett tydligare rättsläge kring offentlig sektors användning av publika molntjänster. Det utredningsförslag som vi har lyft fram ovan bör därför så snabbt som möjligt leda till lagstiftning.

Niklas Flyborg, vd Cybercom Group

Läs även: Utredningen landar i ett nja till molntjänster i offentlig sektor – Ygeman: ”snårigt”