Nordlo gör ännu ett svenskt förvärv då man köper driftleverantören Acon. Acon grundades 2001 och har idag 54 anställda i Lycksele och Umeå, och mer än 200 kunder över hela landet inom bland annat handel, SaaS och tillverkande industri. Nordlo konstaterar att Acons erbjudande, som är centrerat kring it-drift till fast pris, passar väl in i deras digitaliseringserbjudande.

Efter förvärvet har Nordlo cirka 740 medarbetare med kontor på 41 orter i Sverige och Norge.

– Förvärvet av Acon ökar vår kompetens inom främst handel och tillverkande industri där Acon har ett djupt och brett branschspecifikt kunnande som byggts upp och förfinats under många år. Bolaget har även en mycket imponerande kundlista och en kultur som stämmer väl överens med Nordlos, säger Fredrik Almén, koncernchef för Nordlo.

Acon leds idag av vd Johan Bålhammar, som i och med transaktionen också blir delägare i Nordlo.

Fortsätter utveckla kunderna

– Som en del av Nordlo kommer vi bli en ännu starkare aktör med bättre geografisk närvaro och bredare kompetens. Våra medarbetare får även en ökad möjlighet att utvecklas. Tillsammans med Nordlo fortsätter vi utveckla kunderna med större möjligheter och ett starkare erbjudande, säger han om att bli en del av Nordlo.

Johannes Jaxow, en annan av Acons ägare, är också nöjd med att ha funnit ett nytt hem för Acon.

– Bolaget bildades för 20 år sedan och en av framgångsfaktorerna har varit entreprenörsbakgrunden präglad av nära relationer, strategiska beslut och en stark vilja att alltid fortsätta utvecklas. Det här blir nästa kapitel för bolaget och den resan gör vi tillsammans med Nordlo. Dessutom kommer Acons kompetenta medarbetare att bli en del av ett större sammanhang med möjlighet till delägarskap i koncernen, säger Johannes Jaxow.

Läs också: Inget köpstopp under pandemin – här är årets förvärv