5g-utbyggnaderna världen över ger bränsle åt svenska nätleverantören Ericsson. När företaget nu rapporterar för fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet till 11 miljarder kronor, att jämföra med 6,5 miljarder ett år tidigare.

Det här var också långt bättre än förväntningarna som låg på 8,58 miljarder kronor, enligt nyhetsbyrån Reuters. Omsättningen ökade till 69,6 miljarder från 66,4 miljarder. Om man ser till nätverksförsäljningen ökade denna med 20 procent.

Pandemin har snabbat på digitaliseringen

Ericssons vd Börje Ekholm kommenterar i rapporten att pandemin snabbat på digitaliseringen av samhällen, däribland distansarbete, med månader eller till och med år.

– En robust digital infrastruktur är kritisk. Vi ser fler tecken på att länder och företag ser 5G som nyckelteknik för uppkoppling, med ökad utbyggnadshastighet i Australien, Mellanöstern, Nordostasien och USA. Pandemin har blottlagt den digitala klyftan, och snabb utbyggnad av 5G är ett snabbt sätt att överbrygga den.

Uttrycker oro

Samtidigt tar Ekholm upp situationen med att Huawei uteslutits från 5g-utbyggnaden i Sverige och uttrycker oro för att detta kan påverka Ericssons situation i Kina:

– Post- och telestyrelsens beslut att utesluta kinesiska leverantörer från 5g-näten kan leda till exponering för vår verksamhet i Kina. Vi har idag verksamhet på 180 marknader som har byggts på frihandel och öppna, konkurrensutsatta marknader. Detta har också säkerställt utvecklingen av en global standard för mobil kommunikation. Det är kritiskt att responsen på den geopolitiska situationen säkerställer det enastående värde som associeras med dessa driftsstandarder för 5g och framtida generationer.

Läs mer: Här är vinnarna i 5g-auktionen