Den 1 april 2020 infördes nya regler gällande Network Adress Translation (NAT), en adressöversättningsteknik som innebär att flera abonnenter delar på samma ip-adresser.

För att det ska vara möjligt för brottsbekämpande myndigheter att identifiera personer som misstänks för att ha begått brott via internet krävs att operatörerna lagrar andra uppgifter än enbart ip-adress. Dessa regler har Telia fortfarande inte implementerat, något som gör att Post- och telestyrelsen (PTS) nu hotar med ett vite på 10 miljoner kronor om operatören inte rättar sig efter reglerna senast den 1 april.

Enligt Telia jobbar man för fullt med att implementera reglerna, men projektet har stött på förseningar.

– Telia är nästan ett år försenade med en implementering enligt regler som de känt till sedan åtminstone början på 2019. Vi ser allvarligt på dessa förseningar, och för att säkerställa att det inte blir ytterligare förseningar, förelägger vi nu vid vite, säger Anna Söyland som är jurist och ansvarig handläggare för PTS i ett pressmeddelande.

Läs även: Sverige hopplöst efter på IPv6. Varför går införandet så trögt?