Eftersom det kan krävas vaccinationsintyg för att resa eller delta i vissa aktiviteter i pandemins spår tar regeringen nu initiativ till att det byggs en digital infrastruktur för vaccinationsintyg i Sverige. Det framgick vid en presskonferens i morse.

– Målet är att du som individ ska få ett digitalt vaccinationsintyg och att andra vaccinationsintyg ska kunna verifieras digitalt. Det ska kunna ske via olika plattformar och det ska vara enkelt för den som utfärdar beviset, för den som ska använda det och för den som ska kontrollera det, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Vårt mål är att arbetet ska gå så snabbt som möjligt och att den digitala infrastrukturen ska vara tillgänglig till sommaren.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ska leda arbetet men även SKR, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och andra relevanta aktörer ska involveras.

Infrastrukturen ska, enligt digitaliseringsministern, i möjligaste mån bygga på befintlig information, följa internationella riktlinjer och standarder och säkerställa skyddet för den personliga integriteten.

Sverige har också för avsikt att vara en aktiv part i att forma de internationella standarderna.

– De internationella standarderna kommer att vara avgörande för att det ska fungera smidigt att resa mellan olika länder, säger Anders Ygeman.

Läs också:
Massvaccination sätter press på rapportering – ”fungerar inte med manuell hantering längre”
It-stödet viktig länk i vårens massvaccinering – så förbereder sig regionerna