Det står nu klart att Myndigheten för yrkeshögskolan bara beviljade 63 av de 299 ansökningar som kom in som erbjöd it-utbildning. Det är förbluffande låga 21 procent. Samtidigt beviljades 63 procent av utbildningarna inom lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske. Det är anmärkningsvärt med tanke på att Sverige står inför en akut kompetenskris inom it-branschen. Det är också häpnadsväckande med tanke på att regeringen har som mål att Sverige ska vara ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Enligt IT & Telekomföretagen kommer det att fattas 70 000 it-experter inom två år. Det kommer inte bara påverka it-företagens möjligheter att leverera, det kommer också att påverka den svenska ekonomin negativt. Enligt Stockholms Handelskammare leder kompetensbristen till 34 miljarder kronor i utebliven ekonomisk tillväxt på årsbasis. Men digitaliseringen spelar en mycket större roll än bara ekonomisk tillväxt eller IT-företagens leveranssäkerhet. Sveriges konkurrenskraft och möjlighet att ställa om till ett klimatsmart samhälle, samt att erbjuda en god välfärd förutsätter en digital sektor i världsklass. För att kunna återhämta samhället efter coronapandemin anses också digitaliseringen kunna bidra till stor del. Enligt OECD är Sverige sämst av EU-länderna vad gäller digitalisering av offentlig sektor. Det är allvarligt och det rimmar mycket illa med den svenska självbilden.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Sverige behöver mängder av talanger och personer med digital spetskompetens. I budgeten för 2021 satsar regeringen 11 miljarder kronor på åtgärder för jobb och omställning, bland annat genom fler platser på yrkeshögskolan, korta kurser för yrkesverksamma samt stöd till arbetsgivare för kompetenssatsningar vid korttidsarbete. Dock saknas specifika satsningar på digital kompetens.

Samtidigt visar en undersökning som Sifo gjort att en miljon svenskar kan tänka sig att jobba med it-relaterade områden och att hälften av dem kan tänka sig att vidareutbilda sig för detta. YH-utbildningarna är utomordentliga för att snabbt tillgodose marknadens behov av kompetens och att samtidigt minska arbetslösheten.

Varför prioriteras då it-utbildningarna ned? Varför väljer Myndigheten för yrkeshögskolan att satsa på utbildningar inom lantbruk, journalistik och tillverkning? Det är ofattbart.

Nathalie Besèr
kommunikationschef på Consid (som fick fyra ansökningar om it-utbildning nekade).
Peter Hellgren
vd på Consid