Brittiska myndigheter kommer att utföra försök med rfid-chips i locken på soptunnor. Soptunnorna kan då kommunicera med mottagare i sopbilarna som kan avgöra hur full varje tunna är, hur mycket skräpet väger etctera. Utrustningen kommer att installeras i över en halv miljon soptunnor.

Försöket har väckt en del oro hos befolkningen och väckt misstankar om att uppgifterna kommer att användas för någon form av extra avgifter för dem som inte källsorterar ordentligt.

Storbritannien ligger efter många andra eu-länder när det gäller återvinning och den brittiska miljöministern Ben Bradshaw har sagt att man allvarligt överväger förslag om en slängtaxa, beräknat på sopornas vikt för att komma tillrätta med återvinningsproblemet.

I Storbritannien återvinns bara 18 procent av soporna, i Sverige 41 procent. Bäst i EU är Nederländerna med 65 procent, rapporterar BBC.