Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Iver har tagit hem uppdraget att förse dessa verksamheter med it-drifttjänster.

Utöver att sköta Specialfastigheters it-infrastruktur och it-arbetsplatser kommer stort fokus ligga på informationssäkerhet.

– Vi har mångårig erfarenhet av att designa och leverera tjänster till kunder med höga krav på informationssäkerhet och det känns bra att vi nu vinner ytterligare en kund inom detta segment, säger Magnus Blom, affärsområdeschef för affärsområdet Informations- och cybersäkerhet på Iver och konstaterar vidare.

– Specialfastigheters verksamhet omfattas av såväl höga krav på informationssäkerhet som proaktivitet vilket har återspeglats tydligt i upphandlingen. Vi är självklart mycket stolta över att få förtroendet att leverera våra tjänster till en kritisk verksamhet och ser fram emot att göra dem till en nöjd och mångårig kund.

Läs också: Inget köpstopp under pandemin – här är årets förvärv