En trend som plötsligt seglat upp på radarn i spåren av distansarbetet är att organisationer börjat investera i teknik för att hålla koll på sina anställda. Liknande teknik har tidigare använts för att förstå kunder, konsumenter och allmänhet.

Sådana aktiviteter är dock varken okontroversiella eller okomplicerade.

Nu har analysföretaget Gartner kommit med en ny rapport om hur de anställda väntas förhålla sig till ai-baserade system som organisationer kan använda för att mäta personalens beteende och produktivitet.

Kommer att försöka lura systemen

Vid 2023 uppskattar Gartner att fler än var tionde anställda kommer att försöka lura de här ai-baserade systemen.

– Många verksamheter håller på att göra ett permanent skifte till distansarbete på heltid eller deltid, och det kan både kosta och kräva kulturella förändringar, säger Whit Andrews, analytiker på Gartner.

– För ledarskapskulturer som är vana att förlita sig på direkta observationer av anställdas beteende så stärker distansarbetet mandatet för att digitalt övervaka aktiviteten, i vissa fall med hjälp av ai.

Andrews fortsätter:

– Men precis som vi har sett med annan teknik som syftar till att inskränka sina användare så kommer de anställda snabbt att upptäcka luckorna i ai-baserade övervakningsstrategier. Det kan de göra av olika anledningar, till exempel för lägre arbetsbelastning, högre lön eller helt enkelt av trots.

Kan upptäcka negativa handlingar

De här verktygen kan antingen vara enkla och ge basal aktivitetsloggning med aviseringar, men det finns också mer sofistikerade versioner, som kan upptäcka positiva eller negativa handlingar genom mer avancerad analys.

Det kommer således bli vanligare att arbetstagare försöker hitta luckor där verktygen inte klarar av att fånga aktiviteten, där ansvarsförhållandena är oklara eller där ai:n luras genom att förses med falska eller förvirrande data.

För it-chefer som överväger att investera i sådana här verktyg krävs det därför att de har koll på datakällor, användarupplevelsedesignen och vilka användningsområden de verkligen är byggda för, konstaterar Whit Andrews.

– Bestäm om syftet och omfattningen av datainsamlingen stöder de anställda i att göra sitt bästa. För dem som bestämmer sig för att investera, se till att tekniken implementeras etiskt genom att testa den mot en nyckeluppsättning av människocentrerade designprinciper.

Läs mer: Så skapade det nya viruset en enorm it-säkerhetsutmaning