Yrkeshögskolan har genomgått en snabb utbyggnad de senaste åren. Antalet utbildningsplatser har fördubblats sedan 2014 och för bara ett par veckor sedan beviljades 40 000 nya utbildningsplatser, fler än någonsin tidigare. Eftersom myndigheten prioriterar Data/it ökade antalet utbildningsplatser inom området med hela 17 procent, endast Teknik och tillverkning hade en större ökning.

Trots detta skriver Peter Hellgren och Nathalie Besèr från Consid en debattartikel i Computer Sweden där de påstår att resultatet i den senaste ansökningsomgången om att få bedriva YH-utbildning är ”ett slag i ansiktet på it-branschen” och att myndighetens prioriteringar sätter ”käppar i hjulet för Sveriges digitaliseringssträvanden”.

Debattörerna Hellgren och Besèr jämför i sin artikel andelen beviljade ansökningar inom Data/it med det betydligt mindre utbildningsområdet Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske. Det stämmer att andelen beviljade ansökningar inom Data/it är lägre, men antalet utbildningsplatser är 16 000 fler (sex gånger större) inom Data/it.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Vi har uppmärksammat kompetensbristen inom data/it i flera publicerade rapporter och byggt ut antalet utbildningar flera år i rad, men det är inte bara våra satsningar på data/it-utbildningar som bidrar till digitaliseringen av samhället. Digitalisering är en process som präglar samtliga branscher och idag är det en hygienfaktor för alla utbildningar inom yrkeshögskolan att digitaliseringen beaktas i utbildningsplanen. Digitaliseringen är i allra högsta grad närvarande även på utbildningar inom sjukvård, bygg och ekonomi. Även i dessa branscher finns ett växande behov av digital kompetens.

Consid har fått avslag på sina ansökningar om att få bedriva YH-utbildning men det går av det inte att dra slutsatsen att vi inte prioriterar data/it och digitalisering. I myndighetens bedömningsarbete har vi mer än bara en bransch, en anordnare eller ett företag att ta hänsyn till. Vi behöver förhålla oss till flera nationella strategier och se till kompetensförsörjning av arbetslivet i stort. I det arbetet kan jag lova att digitaliseringen av Sverige är och förblir ett prioriterat område.

Jenny Twana, chef enheten Analys och ansökan vid Myndigheten för yrkeshögskolan