I juni 2019 annonserade Västerås en upphandling om it-drift. När det tidigare avtalet med CGI löpte ut den sista december samma år var dock inte upphandlingen klar ännu.

För att lösa problemet tecknade Västerås ett tilläggsavtal med CGI för att täcka sitt löpande behov av drifttjänster. Men det annonserades inte ut enligt lagen om offentlig upphandling.

Otillåten direktupphandling

Nu slår Konkurrensverket fast att kommunen då gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling och vänder sig därför till Förvaltningsdomstolen i Uppsala och ansöker om att kommunen ska dömas att betala 4,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

– En upphandlande myndighet måste planera och organisera sina upphandlingar på ett sådant sätt att myndigheten följer lagen om offentlig upphandling. I det ligger exempelvis att ta ansvar för att omfånget och komplexiteten i ett inköp kan kräva en lång förberedelsetid, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i en kommentar.

Först i juni 2020 var upphandlingen klar efter att ha försenats av coronapandemin.

När CS intervjuade Västerås digitaliseringsdirektör Jörgen Sandström i oktober ansåg han att det fanns tekniska skäl för att inte göra en direktupphandling med en leverantör för en period av ett år.

– Det skulle ta 6–12 månader bara att få in en ny leverantör för den tiden och kosta 10-15 miljoner kronor, sa han då.

Inte godtagbara skäl

Rikard Jermsten säger dock i pressmeddelandet att merarbete och merkostnader med anledning av ett planerat byte av it-leverantör i sig inte är rättsligt godtagbara skäl för att ändra och komplettera tidigare avtal utan en annonserad upphandling.

– Att merarbete, krav på övergångstid och vissa kostnader kan uppstå är något som den upphandlande myndigheten måste ta hänsyn till i sin planering av inköpet.

Läs också: Tietoevry vann slaget om Västerås – avtal värt 300 miljoner