Det är dags för ett generationsskifte för det gemensamma kommunikationsnät som används av polis, räddningstjänst, ambulans och annan samhällsviktig verksamhet. Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som i dag redovisar sitt svar på ett regeringsuppdrag att just se över det samlade behovet av ett nytt system.

I dag används radiokommunikationssystemet Rakel men det är byggt för tal och har bara en begränsad kapacitet för mobilöverföring.

Kräver mer datakapacitet

För att klara sådant som film och bildöverföring vid pågående insatser, delning av lägesbilder eller användande av drönare vid skadeplatser krävs en utökad datakapacitet.

– Ökad digitalisering och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ställer krav på ett samhällsgemensamt och säkert system för mobil datakommunikation, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB i en kommentar.

Därför föreslår MSB en ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel – det nya systemet går under arbetsnamnet Rakel G2. Bedömningen är att det nuvarande systemet skulle kunna avvecklas 2027 och kostnaden för det nya systemet uppskattas landa på 7,3 miljarder kronor.

Upphandla kärnnät

Parallellt med att MSB nu utrett behovet av ett nytt kommunikationsnät så har myndigheten också i uppdrag att anskaffa och etablera ett kärnnät så att Rakelanvändarna ska få tillgång till tjänster för mobil datakommunikation. Nätet ska vara statligt men drivas tillsammans med en eller flera kommersiella aktörer.

Upphandlingen skulle ha dragits igång i höstas men har ännu inte startat och enligt MSB finns ingen konkret tidsplan i dagsläget.

Läs också: Nu tas första steget mot ett nytt blåljusnät – MSB drar igång upphandlingen