TLV är en myndighet som beslutar vilken tandvård, samt vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska täckas av högkostnadsskydd.

B3:s uppdrag innebär förvaltning och utveckling av TLV:s beslutsstödssystem, som är baserat på Oracles plattform. Även konsulttjänster ingår i ramavtalet som gäller under två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– Vi gläder oss åt möjligheten att få samarbeta med TLV. B3 har under de senaste åren stärkt kompetensen inom datadrivet arbetssätt med både BI och AI och ser nu fram emot att få utveckla effektiva BI-lösningar för TLV som kan stötta dem i uppdraget med att utöva tillsyn över apoteksmarknadens aktörer, säger Sven Uthorn, vd och Koncernchef på B3 Consulting Group.

Läs också: Så håller hr-cheferna moralen uppe för distansarbetarna