Yrkesutbildningarna är ett fantastiskt sätt för människor att förverkliga sina drömmar och att realisera det livslånga lärandet. För företagen är det ett optimalt sätt att få tillgång till ny kompetens och utbildningsformen passar särskilt väl för it-branschen, där kompetensbristen de senaste åren utvecklats till en kompetenskris.

Vi är mycket väl medvetna om, och tacksamma för, att antalet YH-utbildningar inom it har ökat de senaste åren. Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har gjort ett mycket bra jobb.

Däremot är vi fortsatt oroade över att så få utbildningar med renodlad it-inriktning godkändes i år. Faktum kvarstår.

63 av 299 rena it-utbildningar beviljades. De flesta med rubricering Data/it, men också några under rubriken Kultur/media/design. Det är 21 procent. Jenny Twana vid myndigheten tyckte i ett svar på vårt inlägg att vår jämförelse med kategorin Lantbruk mm där 62 procent godkändes, haltade. Låt oss då jämföra med Teknik/tillverkning där 143 av 286, eller 50 procent av utbildningarna godkändes. Det är långt många fler än de it-relaterade utbildningar som godkändes, både i procent räknat och i faktiska tal.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Långt värre blir det när vi tittar på utbildningar inom Data/it på distans. Av 136 ansökningar beviljades bara sju stycken – eller fem procent. Det är en uppseendeväckande låg siffra, särskilt med tanke på att utbildningsformen spelar en allt större roll.

Just nu går det att ansöka om att tillhandahålla ”korta utbildningar” hos MYH. Myndigheten anger där tio prioriterade områden. It lyser helt med sin frånvaro. Varför?

Myndigheten har helt rätt i att ”Digitaliseringen är i allra högsta grad närvarande även på utbildningar inom sjukvård, bygg och ekonomi. Även i dessa branscher finns ett växande behov av digital kompetens.” Problemet är att dessa utbildningar ger grundläggande it-kunskap och bidrar inte till att driva digitaliseringen framåt eller motverkar den enorma kompetensbrist som finns inom it-området.

Jenny Twana, vid myndigheten, skriver också att ”Consid har fått avslag på sina ansökningar om att få bedriva YH-utbildning men det går av det inte att dra slutsatsen att vi inte prioriterar data/it och digitalisering” och försöker därmed misstänkliggöra vårt debattinlägg om vikten av it-utbildningar. Det är olyckligt med tanke på hur viktig diskussionen är.

Nathalie Besèr, kommunikationschef Consid
Peter Hellgren, vd Consid

Tidigare artiklar i debatten:
”Tilldelningen av YH-utbildningar är ett slag i ansiktet mot it-branschen”
”Digitaliseringen av Sverige är ett prioriterat område för Yrkeshögskolan”