Vi lever i ett samhälle där allt mer digitaliseras. Bilar blir datorer med hjul. Flygplan blir datorer med vingar. Alla dessa datorer och människor pratar med varandra över internet. Telefonsamtal är internetkommunikation där flera parter skickar ljud i realtid till varandra. Tv är internetkommunikation där ena parten skickar bild till den andra. Datorerna och internet äter världen. Maktkampen om datorerna och internets utformning görs av digitaliseringen till en fundamental strid om makten över samhället.

Makten över det digitala koncentreras allt mer till en liten grupp företag och deras allierade stater. Grindvakterna tar makten över vår kommunikation och våra datorer, och genom detta hela vårt samhälle. Det är inte acceptabelt för en demokrati. För den suveräna demokratins skulle måste vi bryta oligopolets makt över det digitaliserade samhället. Idag är det digitala Sverige till exempel beroende av mobilt bank-id, en app som i princip kan stoppas av två amerikanska företag (Apple och Google) när de känner för det. Det är inte hållbart.

Hur ska vi kunna bryta den digitala oligarkins makt? Hur kan vi decentralisera och demokratisera makten över kommunikationen, över det digitala samhället, samtidigt som vi skyddar principen om fritt företagande och stimulerar innovation och utveckling?

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Den viktigaste politiska åtgärden vore att lagstifta om interoperabilitet, när olika tjänster kan kommunicera med varandra. Idag används framför allt upphovsrättens förbud mot att kringgå DRM-skydd, patent och användaravtal som vapen för att skrämma utvecklare av interoperabla tjänster till att sluta. Om dessa utvecklare står på sig blir de stämda i domstol. Detta upptäckte till exempel Power Ventures, ett företag som marknadsförde en tjänst där användare kunde smälta samman sina olika flöden från sociala medier. Företaget stämdes till döden av Facebook 2009.

Eftersom så många olika lagar och juridiska verktyg används för att stoppa utvecklingen av interoperabla tjänster behöver vi etablera en juridisk norm som säger att det alltid är lagligt, så länge man agerar i sina användares intresse.

Det betyder att om någon lyckas skriva ett program som möjliggör att prata med personer på både Facebook Messenger och Signal samtidigt, så ska det vara lagligt. Vi vill att det i en eventuell rättsprocess ska vara så enkelt att försvara sig som att säga ”Jag skapade en interoperabel tjänst, för att mina användare bättre skulle kunna kommunicera med sina vänner”. End of case.

Tyvärr har vi kommit så långt i skapandet av informationsoligopol att det inte räcker med att legalisera interoperabla tjänster. Vi behöver också tvinga jättarna till att förenkla skapandet av dessa interoperabla tjänster. Därför föreslår vi att jättar måste följa etablerade standarder, där sådana finns.

Vi pirater vill att du ska få köra vilka program du vill på datorn du äger, och inte bara vad oligopolet har godkänt. Vi vill att du ska få skicka vilka meddelanden du vill över internet, inte bara vad som kontrollerats och godkänts av oligopolet. Första steget dit är att lagstifta om interoperabilitet. Så kan vi decentralisera makten över det digitala samhället, flytta makt från oligarkin till medborgaren.

Eftersom digitaliseringen sväljer samhället är denna vår kamp också fundamental för en bredare kamp för demokrati och mot oligarki.

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet