När Evimeria, som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till den nordiska hälso- och sjukvården, skulle välja molnleverantör föll valet på svenska City Network.

Kärnan i det nya avtalet är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet, som är ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. De levereras bägge två som molntjänster, och för det satsar e-hälsobolaget på City Network och Compliant Cloud som ny digital infrastruktur.

Säkerställer att patientdata är skyddad

– Evimerias mission är att leverera moderna och skalbara digitala verktyg för hälso- och sjukvården. Hög tillgänglighet och säkerhet är en grundbult i vår leverans och med City Networks molntjänst har vi nu den bas som vi behöver för att fortsätta vår tillväxtresa och leverera moderna och skalbara e-hälsotjänster. Samtidigt som vi säkerställer att all patientdata är skyddad och att våra system har hög tillgänglighet, säger Dennis Höjer, vd på Evimeria.

­– Hälso- och sjukvårdsbranschen har ett stort behov av ett ökat digitaliserat flöde och av att kunna öppna upp digitala och automatiserade kommunikationsvägar för patienten. Samtidigt är kraven på patientsäkerhet höga, vilket ställer krav på den digitala infrastrukturen. För att hitta en lösning på problematiken har Evimeria använt utmaningarna som en utgångspunkt i sin affär, och byggt e-hälsotjänster i världsklass. Givetvis är vi stolta att vara en del i deras leverans, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

Läs också: Visolit ska flytta e-hälsoplattform till molnet