Vi skrev nyligen om hur Cygate med hjälp av ägaren Telia rustat för att gå på molnoffensiv. Nu har man också valt att implementera Cinodes plattform för hantering av CV:n och matchning av efterfrågade kompetenser mot tillgängliga medarbetare.

– Cinode kommer väsentligt underlätta för oss att hitta rätt kompetens och effektivisera bemanningen. Vi ökar även möjligheten till staffing mellan enheter och geografier, kortar säljcykeln för konsulter och förbättrar våra prognoser, säger Fredrik Sidmar, vd på Cygate och chef för Telia Professional Services om samarbetet.

– Vi är imponerade över hur Cinode på kort tid onboardat vår organisation och även delat med sig av kunskap och insikter som hjälpt oss skapa nya workflows för hantering av kompetenser, CV och resursplanering.